Tarieven

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hier vindt u de Tarievenlijst van onze praktijk. Deze lijst is goedgekeurd door het CTG/ZAio. De tandartsen kunnen (op basis van artikel 17b WTG) bij het opstellen van hun declaraties geen tarieven in rekening brengen die hoger zijn dan de door CTG/ZAio goedgekeurde of vastgestelde maximumtarieven met bijbehorende Algemene Bepalingen. Voor de duidelijkheid wordt opgemerkt dat de tarieven ook de kosten van het declareren omvatten, waaronder de kosten van acceptgiro's.

Het is belangrijk dat u zich aan de betalingstermijn van 30 dagen houdt, omdat wij wettelijk gerechtigd zijn bij de overschrijding van de betalingstermijn aan te manen en rente- en incassokosten in rekening te brengen. Indien u, om welke reden dan ook, niet in staat bent om uw nota binnen 30 dagen te voldoen, neem dan s.v.p. contact met ons op.