Tarieven

 • Hieronder vindt u een volledige tarievenlijst van onze behandelingen. De tarieven vooraf gegaan door een * zijn exclusief techniekkosten!
                 
  Groep / Code M/T*--  Prestaties / omschrijvingen Tarief 2014
     

  Consultatie en diagnostiek (C)

  a. Diagnostisch onderzoek
  C11 Periodieke controle   € 21.29
  C13 Probleemgericht consult    € 21.29
  b. Aanvullend diagnostisch onderzoek, algemeen
  C22 Schriftelijke medische anamnese   € 21.29
  C28 Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan   € 100.86
  C29 * Studiemodellen t.b.v. behandelplan   € 28.02
  C65 Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven ofonderkaak   € 56.04
  c. Toeslagen en diversen
  C80 Mondzorg aan huis   € 16.81
  C84 Voorbereiding behandeling onder algehele narcose € 44.83
  C85 Weekendbehandeling € 21.29
  C86 Avondbehandeling € 21.29
  C87 Nachtbehandeling € 21.29
  II Maken en/of beoordelen foto s (X)
  X10 Kleine rŲntgenfoto € 15.69
  X21 Kaakoverzichtsfoto € 67.24
  X22 Kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak € 67.24
  X24 Schedelfoto € 30.26
  X25 Maken meerdimensionale kaakfoto € 129.58
  X26 Beoordelen meerdimensionale kaakfoto € 56.04
  III

  Preventieve mondzorg (M)

  M01 Preventieve voorlichting en/of instructie, tarief per 5 min € 12.56
  M02 Consult voor evaluatie van preventie, tarief per 5 min € 12.56
  M03 Gebitsreiniging, tarief per 5 min € 12.56
  M05 Beslijpen en/of fluorideren melkelement € 25.22
  M32 Eenvoudig bacteriologisch onderzoek € 16.81
  M10 Fluoridebehandeling, methode I € 28.02
  M20 Fluoridebehandeling, methode II € 22.41
  M61 * Mondbeschermer € 25.22
  IV

  Verdoving (A)

  A15 Oppervlakte verdoving € 7.28
  A10 Geleidings- en/of infiltratie verdoving € 14.01
  A20 Behandeling onder algehele narcose kostprijs
  V Verdoving door middel van een roesje (B)
  B10 Introductie roesje (lachgassedatie) € 28.02
  B11 Toediening roesje (lachgassedatie) € 28.02
  B12 Overheadkosten roesje (lachgassedatie) € 35.82
  VI

  Vullingen (V)

  V50 Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje € 11.21
  V60 Indirecte pulpa-overkapping € 16.81
  V70 * Parapulpaire stift € 11.21
  V80 * Wortelkanaalstift € 19.61
  V85 * Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element € 8.42
  V11 Eénvlaksvulling € 22.41
  V12 Tweevlaksvulling € 36.42
  V13 Drievlaksvulling € 47.63
  V14 Kroon van plastisch materiaal € 67.24
  V15 Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal € 67.24
  V20 Etsen ten behoeve van composietvulling € 11.21
  V21 Etsen in combinatie met etsbare onderlaag ten behoeve van composietvulling € 22.41
  V30 Sealen eerste element € 25.22
  V35 Sealen ieder volgend element in dezelfde zitting € 14.01
  V40 Het polijsten van amalgaamvullingen, bijwerken van oude composietvullingen, behandeling van gevoelige tandhalzen en applicatie van medicament € 5.60
  VII

  Wortelkanaalbehandelingen (E)

  a. Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning
  E01 Wortelkanaalbehandeling consult € 21.29
  E02 Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult € 39.23
  E03 Consult na tandheelkundig ongeval € 30.82
  b. Wortelkanaalbehandeling
  Wortelkanaalbehandeling Pulpabehandeling met als doel behoud van vitaliteit
  E60 Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel € 44.83
  Wortelkanaalbehandeling element met volgroeide wortelpunt, ongecompliceerd
  E04 Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkeltitanium instrumenten € 46.81
  E13 Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal € 100.86
  E14 Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen € 145.69
  E16 Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen € 190.52
  E17 Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen € 235.35
  E85 Elektronische lengtebepaling € 14.01
  E19 Insluiten calciumhydroxide per element, per zitting € 16.81
  E66 Wortelkanaalbehandeling van melkelement € 44.83
  Toeslagen bij complicaties bij wortelkanaalbehandelingen:
  E51 Verwijderen van kroon of brug € 33.62
  E52 Moeilijke wortelkanaalopening € 28.02
  E53 Verwijderen van wortelstift € 39.23
  E54 Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal € 28.02
  E55 Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal € 28.02
  E56 Voortgezette behandeling met iatrogene schade € 39.23
  E57 Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie € 28.02
  Apexificatieprocedure van element met onvolgroeide wortelpunt:
  E61 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting € 78.45
  E62 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting € 50.43
  E63 * Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) € 42.03
  E64 Afsluiting van open wortelpunt € 44.83
  InitiŽle wortelkanaalbehandeling
  E77 InitiŽle wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal € 56.04
  E78 InitiŽle wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal € 28.02
  Bleken
  E90 Inwendig bleken, eerste zitting € 44.83
  E95 Inwendig bleken, elke volgende zitting € 16.81
  E97 * Uitwendig bleken per kaak € 70.04
  E98 Materialen voor thuisbleken Kostprijs Behandeling trauma-element  kostprijs
  E40 Directe pulpa-overkapping € 28.02
  E42 Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval € 11.21
  E43 * Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval € 22.41
  E44 Verwijderen spalk € 5.60
  Aanbrengen rubberdam
  E45 Aanbrengen rubberdam € 11.21
  Microchirurgische wortelkanaalbehandelingen
  E31 Snij-/ hoektand € 112.07
  E32 Premolaar € 156.90
  E33 Molaar € 201.73
  E34 * Aanbrengen retrograde vulling € 22.41
  E36 * Het trekken van een element met re-implantatie € 78.45
  E37 Kijkoperatie € 67.24
  Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling
  E86 Gebruik operatiemicroscoop € 75.65
  Gebruiksklaar maken van praktijkruimte
  E87 Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling € 56.04
  VIII

  Kronen en bruggen (R)

  a. Inlays en kronen
  R08 * Eenvlaks composiet inlay € 67.24
  R09 * Tweevlaks composiet inlay € 128.88
  R10 * Drievlaks composiet inlay € 168.11
  R11 * Eenvlaksinlay € 100.86
  R12 * Tweevlaksinlay € 156.90
  R13 * Drievlaksinlay € 224.14
  R14 Toeslag voor aangegoten pin, per pin € 28.02
  R24 * Kroon € 246.56
  R28 * Endokroon, indirect vervaardigd € 67.24
  R29 Roestvrijstalen kroon, kunstharsvoorziening € 56.04
  R31 Opbouw plastisch materiaal wortelkanaal € 33.62
  R32 * Gegoten opbouw, indirecte methode € 56.04
  R33 * Gegoten opbouw, directe methode € 112.07
  b. Brugwerk
  R40 * Eerste brugtussendeel € 168.11
  R45 * Tweede en volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel € 84.05
  R46 * Brugverankering, per anker € 56.04
  R49 Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen € 140.09
  R50 * Metalen fixatiekap met afdruk € 28.02
  R55 * Gipsslot met extra afdruk € 28.02
  R60 * Plakbrug zonder preparatie € 112.07
  R61 * Plakbrug met preparatie € 168.11
  R65 Toeslag voor elk volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel € 39.23
  R66 Toeslag voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee € 22.41
  c. Restauraties diversen
  R70 Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker € 61.61
  R71 * Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond € 61.64
  R72 Vernieuwen schildje van plastisch materiaal € 33.62
  R73 Aanbrengen extra retentie c.q. pinnen in schildje € 22.41
  R74    * Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties € 22.41
  R75    * Opnieuw vastzetten plakbrug € 56.04
  R76 Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon € 28.02
  R77 Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element € 28.02
  d. Schildje van keramiek of kunststof
  R78 * Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie € 67.24
  R79 * Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie € 112.07
  e. Temporaire voorzieningen
  R80 * Temporaire, eerste voorziening € 28.02
  R85 * Temporaire, volgende voorziening € 11.21
  R90 * Gedeeltelijk voltooid werk Naar gelang het stadium waarin de tandheelkundige werkzaamheden verkeren.
  IX

  Kaakgewrichtsbehandelingen (G)

  a. Kaakgewrichtsklachten (craniomandibulaire dysfunctie)
  Onderzoek/diagnostiek
  G01 Uitgebreid functie-onderzoek (UFO) € 140.09
  G02 Spieractiviteitsmeting en registratie € 89.66
  G03 Gedocumenteerde verwijzing kaakgewrichtsbehandeling € 61.64
  Therapie voor kaakgewrichtsklachten (na uitgebreid functieonderzoek)
  G61 Instructie spieroefeningen € 56.04
  G62 * Occlusale spalk € 151.30
  G63 * Repositiespalk € 224.14
  G64 Controlebezoek spalk inclusief kleine correcties € 28.02
  G65 * Indirect planmatig inslijpen € 308.20
  G66 Biofeedbacktherapie € 50.43
  G67 Behandeling triggerpoint € 61.64
  G33 * Aanbrengen front/hoektandgeleiding € 56.04
  Therapie bij kaakgewrichtsklachten (zonder uitgebreid functieonderzoek)
  G69 * Opbeetplaat € 61.64
  b. Registratiemethoden kaakgewrichtsbehandelingen
  G10 Niet standaard beetregistratie  € 84.05
  Extra in rekening te brengen voor nauwkeurigere bepalingen
  G11 Scharnierasbepaling € 84.05
  G12 Centrale relatiebepaling € 78.45
  G13 Protrale/laterale bepalingen € 56.04
  G14 Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie € 504.32
  G15 Voor het behouden van beethoogte € 28.02
  G16 Therapeutische positiebepaling € 28.02
  G20 Beetregistratie intra-oraal € 56.04
  c. Snurk- en slaapstoornisbeugel
  G71 * Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA) € 280.18
  G72 Controlebezoek MRA € 28.02
  G73 * Reparatie MRA met afdruk € 44.83
  X

  Chirurgische ingrepen (inclusief anesthesie) (H)

  a. Onderdeel A
  H11 Trekken tand of kies € 42.03
  H16 Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant € 31.38
  H21 Kosten hechtmateriaal € 5.93
  H26 Hechten weke delen € 61.64
  H50 Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element, exclusief wortelkanaalbehandeling € 56.04
  H55 Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling € 16.81
  b. Onderdeel B
  H90 Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B € 56.04
  H35 Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap € 67.24
  H40 Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak € 50.43
  H41 Verwijderen van het lipbandje of tongriempje € 33.62
  Wortelpuntoperatie per tandwortel
  H42 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting € 67.24
  H43 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrograde afsluiting € 89.66
  H44 Primaire antrumsluiting € 61.64
  H59 Behandeling kaakbreuk, per kaak € 78.45
  Cyste-operatie
  H60 Marsupialisatie € 78.45
  H65 Primaire sluiting € 151.30
  Correctie van het prothesedragende deel per kaak met bijbehorende weke delen
  H70 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak € 78.45
  H75 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak € 151.30
  H80 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak € 106.47
  H85 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak € 179.31
  XI

  Kunstgebitten (P)

  P60 Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit € 33.62
  P65 Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit € 28.02
  P17 Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur € 56.04
  P10 * Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen € 84.05
  P15 * Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen € 168.11
  P16 Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunststof € 61.64
  P18 Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars € 16.81
  P34 * Frame kunstgebit, 1-4 elementen € 229.75
  P35 * Frame kunstgebit, 5-13 elementen € 313.80
  P31 * Wortelkap met stift € 140.09
  P32 Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling c.q. staafhuls € 84.05
  P33 Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling € 56.04
  P40 Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediaat te vervangen element € 14.01
  P45 * Noodkunstgebit € 112.07
  a. Volledig kunstgebit
  P21 * Volledig kunstgebit bovenkaak € 168.11
  P25 * Volledig kunstgebit onderkaak € 224.14
  P30 * Volledig kunstgebit boven- en onderkaak € 364.23
  Extra te berekenen bij volledig kunstgebit
  P36 Individuele afdruk zonder randopbouw € 28.02
  P14 Individuele afdruk met randopbouw € 61.64
  P37 Frontopstelling in aparte zitting € 33.62
  P27 Reoccluderen € 56.04
  P28 Naregistratie en remounten € 56.04
  P38 Toeslag voor bepaling verticale beethoogte met behulp van specifieke apparatuur Meer informatie over Toeslag voor bepaling verticale beethoogte met behulp van specifieke apparatuur € 61.64
  P39 Toeslag voor bepaling neutrale zone € 84.05
  P41 Toeslag voor relinen van alginaatafdruk € 28.02
  P42 Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling € 28.02
  P43 Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen € 33.62
  Overige
  P29 Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebit € 44.83
  P06 Tissue conditioning volledig kunstgebit € 39.23
  P01 * Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw € 39.23
  P02 * Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw € 84.05
  P03 * Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder randopbouw € 56.04
  P04 * Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw € 84.05
  P70 * Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke pijlers zonder staafdemontage € 156.90
  P07 * Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk € 16.81
  P08 * Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk € 44.83
  P56 Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of framekunstgebit € 39.23
  P51 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect zonder randopbouw € 39.23
  P52 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect met randopbouw € 39.23
  P53 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct zonder randopbouw € 56.04
  P54 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct met randopbouw € 84.05
  P57 * Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, zonder afdruk € 16.81
  P58 * Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, met afdruk € 44.83
  P78 * Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk € 44.83
  P79 * Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk € 44.83
  XII

  Tandvleesbehandelingen (T)

  a. Verrichtingen bij patiŽnten met tandvleesaandoeningen
  T11 Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus € 148.09
  T12 Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus € 162.50
  T21 Grondig reinigen wortel door een tandarts, per element € 30.26
  T22 Grondig reinigen wortel door een mondhygiŽnist, per element € 22.41
  T31 Herbeoordeling met pocketstatus, na initiŽle tandvleesbehandeling € 86.68
  T32 Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiŽle tandvleesbehandeling € 100.86
  T33 Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling € 44.83
  T51 Kort consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts € 78.45
  T52 Kort consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiŽnist € 58.84
  T53 Standaard consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts € 113.19
  T54 Standaard consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiŽnist € 85.17
  T55 Uitgebreid consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts € 150.74
  T56 Uitgebreid consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiŽnist € 113.19
  T60 Evaluatie-onderzoek met pocketstatus € 148.49
  T61 Evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus € 162.50
  Parodontale chirurgie
  T70 Flapoperatie tussen 2 elementen € 182.12
  T71 Flapoperatie, per sextant (één zesde deel) € 280.18
  T72 Flapoperatie uitgebreid, per sextant ( één zesde deel) € 336.21
  T73 Directe postoperatieve zorg, kort € 56.04
  T74 Directe postoperatieve zorg, uitgebreid € 150.74
  T75 Postoperatief evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus € 145.69
  T76 Tuber- of retromolaarplastiek € 70.04
  b. Parodontologie in overige situaties (niet vallend onder onderdeel a)
  Tandvlees chirurgie, niet vallend onder onderdeel a
  T80 Tandvleestransplantaat € 120.48
  T81 Tuber- of retromolaarplastiek € 98.06
  T82 Tandvleescorrectie, per element € 53.23
  T83 Tandvleescorrectie, per sextant (één zesde deel) € 140.09
  Toepassen van regeneratietechniek (exclusief de kosten van aangebrachte materialen)
  T84 * Aanbrengen regeneratiemateriaal als zelfstandige verrichting, per sextant (één 6de deel) € 336.21
  T85 * Aanbrengen regeneratiemateriaal als niet zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element € 112.07
  T86 Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal € 182.12
  Parodontale kroonverlengingsprocedure
  T87 Kroonverlenging per element € 182.12
  T88 Kroonverlenging per sextant € 336.21
  Directe postoperatieve zorg
  T89 Directe postoperatieve zorg, kort € 56.04
  T90 Directe postoperatieve zorg, uitgebreid € 150.74
  Diversen
  T91 Pocketregistratie € 33.62
  T92 Parodontiumregistratie € 67.24
  T93    * Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling € 39.23
  T94 Behandeling tandvleesabces € 77.65
  T57 Toepassing lokaal medicament € 60.52
  T95 * (Draad)Spalk € 22.41
  T96 Uitgebreide Voedingsanalyse  € 56.04
  XIII

  Implantaten (J)

  J97 Overheadkosten implantaten € 201.91
  J98 Overheadkosten pre-implantologische chirurgie € 114.27
  a. Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning
  J01 Initieel onderzoek implantologie € 72.85
  J02 Verlengd onderzoek implantologie € 112.07
  J03 * Proefopstelling € 151.30
  J05 Implantaatpositionering op grond van CT-scan € 50.43
  b. I Pre-implantologische chirurgie
  J08 * Aanbrengen botvervangers in extractie wond € 22.41
  J09 * Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft € 268.97
  J10 * Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting € 168.11
  J11 Prepareren donorplaats € 151.30
  J12 * Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft € 162.50
  J13 * Kaakverbreding en/of verhoging, in tweede kaakhelft in dezelfde zitting € 78.45
  J07 Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik kostprijs
  b. II Pre- en per-implantologische chirurgie:
  diversen
  J06 Vrijleggen foramen mentale € 33.62
  J15 * Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft € 95.26
  J16 * Kaakverbreding en/of verhoging in tweede kaakhelft € 95.26
  J17 * Aanvullende ophoging bodem bijholte € 145.69
  J18 * Ophoging bodem bijholte orthograad € 67.24
  J19 Toeslag esthetische zone € 72.85
  c. Implantologische chirurgie
  J20 * Plaatsen eerste implantaat, per kaak € 218.54
  J21 * Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, door dezelfde wond € 78.45
  J22 * Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, andere wond € 128.88
  J23 * Plaatsen eerste Healing Abutment (wondheler) € 84.05
  J24 * Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), dezelfde wond € 28.02
  J25 * Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), andere wond € 50.43
  J26 Moeizaam verwijderen implantaat € 184.92
  J27 * Vervangen implantaat € 228.54
  d. Diversen
  J30 Bindweefseltransplantaat, eerste € 117.68
  J31 Volgende bindweefseltransplantaat € 56.04
  J32 * Verwijderen gefractureerd abutment/ occlusale schroef € 128.88
  e. Mesostructuur
  J40 * Twee magneten/drukknoppen € 173.71
  J41 * Elke volgende magneet, drukknop € 39.23
  J42 * Staaf tussen twee implantaten € 229.75
  J43 * Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak € 72.85
  J44 * Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon € 28.02
  f. Prothetische behandeling na klikgebit
  J50 * Boven- en onder klikgebit € 577.17
  J51 * Onder-klikgebit € 375.44
  J52 * Boven-klikgebit € 375.44
  J53 * Omvorming klikgebit € 112.07
  J54 * Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten € 145.69
  J55 * Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten € 168.11
  J56 * Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten € 196.13
  J57 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten € 95.26
  J58 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen drie of vier implantaten € 123.28
  J59 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen meer dan vier implantaten € 151.30
  g. Nazorg implantologie
  J60 Specifiek consult nazorg implantologie € 61.64
  J61 Uitgebreid consult nazorg implantologie € 100.86
  h. Prothetische nazorg
  J70 * Opvullen zonder staafdemontage € 156.90
  J71 * Opvullen met staafdemontage op twee implantaten € 196.13
  J72 * Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten € 224.14
  J73 * Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten € 252.16
  J74 * Reparatie zonder staafdemontage € 61.64
  J75 * Reparatie met staafdemontage op twee implantaten € 117.68
  J76 * Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten € 145.69
  J77 * Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten € 173.71
  XIV

  Uurtarieven (U)

  U10 Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiŽnten € 150.74
  U05 Uurtarief (U10) in eenheden van 5 minuten € 12.56
  U20 Second opinion verricht door de Stichting TIP € 183.60
  XV

  Abonnementen (Z)

  Z10 * Abonnement categorie A per maand € 7.28
  Z20 * Abonnement categorie B per maand € 11.21
  Z30 * Abonnement categorie C per maand € 15.13
  Z40 * Abonnement categorie D per maand € 18.49
  Z50 * Abonnement categorie E per maand € 22.41
  Z60 * Abonnement categorie F per maand € 6.16

  We vragen u vriendelijk minimaal 24 uur van te voren af te zeggen. Bij het niet tijdig afzeggen van uw afspraak kan er €25 per kwartier gerekend worden.

  Groep / CodeM/T*Prestaties / omschrijvingenTarief 2014IConsultatie en diagnostiek (C)
  a.Diagnostisch onderzoekC11Periodieke controle  € 21.29C13Probleemgericht consult   € 21.29b.Aanvullend diagnostisch onderzoek, algemeenC22Schriftelijke medische anamnese  € 21.29C28Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan  € 100.86C29*Studiemodellen t.b.v. behandelplan  € 28.02C65Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven ofonderkaak  € 56.04c.Toeslagen en diversenC80Mondzorg aan huis  € 16.81C84Voorbereiding behandeling onder algehele narcose € 44.83C85Weekendbehandeling € 21.29C86Avondbehandeling € 21.29C87Nachtbehandeling € 21.29IIMaken en/of beoordelen foto s (X)X10Kleine rŲntgenfoto € 15.69X21Kaakoverzichtsfoto € 67.24X22Kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak € 67.24X24Schedelfoto € 30.26X25Maken meerdimensionale kaakfoto € 129.58X26Beoordelen meerdimensionale kaakfoto € 56.04IIIPreventieve mondzorg (M)
  M01Preventieve voorlichting en/of instructie, tarief per 5 min € 12.56M02Consult voor evaluatie van preventie, tarief per 5 min € 12.56M03Gebitsreiniging, tarief per 5 min € 12.56M05Beslijpen en/of fluorideren melkelement € 25.22M32Eenvoudig bacteriologisch onderzoek € 16.81M10Fluoridebehandeling, methode I € 28.02M20Fluoridebehandeling, methode II € 22.41M61*Mondbeschermer € 25.22IVVerdoving (A)
  A15Oppervlakte verdoving € 7.28A10Geleidings- en/of infiltratie verdoving € 14.01A20Behandeling onder algehele narcose kostprijsVVerdoving door middel van een roesje (B)B10Introductie roesje (lachgassedatie) € 28.02B11Toediening roesje (lachgassedatie) € 28.02B12Overheadkosten roesje (lachgassedatie) € 35.82VIVullingen (V)
  V50Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje € 11.21V60Indirecte pulpa-overkapping € 16.81V70*Parapulpaire stift € 11.21V80*Wortelkanaalstift € 19.61V85*Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element € 8.42V11Eénvlaksvulling € 22.41V12Tweevlaksvulling € 36.42V13Drievlaksvulling € 47.63V14Kroon van plastisch materiaal € 67.24V15Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal € 67.24V20Etsen ten behoeve van composietvulling € 11.21V21Etsen in combinatie met etsbare onderlaag ten behoeve van composietvulling € 22.41V30Sealen eerste element € 25.22V35Sealen ieder volgend element in dezelfde zitting € 14.01V40Het polijsten van amalgaamvullingen, bijwerken van oude composietvullingen, behandeling van gevoelige tandhalzen en applicatie van medicament € 5.60VIIWortelkanaalbehandelingen (E)
  a.Onderzoek, diagnostiek en behandelplanningE01Wortelkanaalbehandeling consult € 21.29E02Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult € 39.23E03Consult na tandheelkundig ongeval € 30.82b.WortelkanaalbehandelingWortelkanaalbehandeling Pulpabehandeling met als doel behoud van vitaliteitE60Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel € 44.83Wortelkanaalbehandeling element met volgroeide wortelpunt, ongecompliceerdE04Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkeltitanium instrumenten € 46.81E13Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal € 100.86E14Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen € 145.69E16Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen € 190.52E17Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen € 235.35E85Elektronische lengtebepaling € 14.01E19Insluiten calciumhydroxide per element, per zitting € 16.81E66Wortelkanaalbehandeling van melkelement € 44.83Toeslagen bij complicaties bij wortelkanaalbehandelingenE51Verwijderen van kroon of brug € 33.62E52Moeilijke wortelkanaalopening € 28.02E53Verwijderen van wortelstift € 39.23E54Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal € 28.02E55Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal € 28.02E56Voortgezette behandeling met iatrogene schade € 39.23E57Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie € 28.02Apexificatieprocedure van element met onvolgroeide wortelpuntE61Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting € 78.45E62Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting € 50.43E63*Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) € 42.03E64Afsluiting van open wortelpunt € 44.83InitiŽle wortelkanaalbehandelingE77InitiŽle wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal € 56.04E78InitiŽle wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal € 28.02BlekenE90Inwendig bleken, eerste zitting € 44.83E95Inwendig bleken, elke volgende zitting € 16.81E97*Uitwendig bleken per kaak € 70.04E98Materialen voor thuisbleken Kostprijs Behandeling trauma-element kostprijsE40Directe pulpa-overkapping € 28.02E42Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval € 11.21E43*Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval € 22.41E44Verwijderen spalk € 5.60Aanbrengen rubberdamE45Aanbrengen rubberdam € 11.21Microchirurgische wortelkanaalbehandelingenE31Snij-/ hoektand € 112.07E32Premolaar € 156.90E33Molaar € 201.73E34*Aanbrengen retrograde vulling € 22.41E36*Het trekken van een element met re-implantatie € 78.45E37Kijkoperatie € 67.24Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandelingE86Gebruik operatiemicroscoop € 75.65Gebruiksklaar maken van praktijkruimteE87Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling € 56.04VIIIKronen en bruggen (R)
  a.Inlays en kronenR08*Eenvlaks composiet inlay € 67.24R09*Tweevlaks composiet inlay € 128.88R10*Drievlaks composiet inlay € 168.11R11*Eenvlaksinlay € 100.86R12*Tweevlaksinlay € 156.90R13*Drievlaksinlay € 224.14R14Toeslag voor aangegoten pin, per pin € 28.02R24*Kroon € 246.56R28*Endokroon, indirect vervaardigd € 67.24R29Roestvrijstalen kroon, kunstharsvoorziening € 56.04R31Opbouw plastisch materiaal wortelkanaal € 33.62R32*Gegoten opbouw, indirecte methode € 56.04R33*Gegoten opbouw, directe methode € 112.07b.BrugwerkR40*Eerste brugtussendeel € 168.11R45*Tweede en volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel € 84.05R46*Brugverankering, per anker € 56.04R49Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen € 140.09R50*Metalen fixatiekap met afdruk € 28.02R55*Gipsslot met extra afdruk € 28.02R60*Plakbrug zonder preparatie € 112.07R61*Plakbrug met preparatie € 168.11R65Toeslag voor elk volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel € 39.23R66Toeslag voor elke volgende bevestiging boven hetaantal van twee € 22.41c.Restauraties diversenR70Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker € 61.61R71*Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond € 61.64R72Vernieuwen schildje van plastisch materiaal € 33.62R73Aanbrengen extra retentie c.q. pinnen in schildje € 22.41R74   *Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties € 22.41R75   *Opnieuw vastzetten plakbrug € 56.04R76Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon € 28.02R77Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element € 28.02d.Schildje van keramiek of kunststofR78*Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie € 67.24R79*Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie € 112.07e.Temporaire voorzieningenR80*Temporaire, eerste voorziening € 28.02R85*Temporaire, volgende voorziening € 11.21R90*Gedeeltelijk voltooid werk Naar gelang het stadium waarin de tandheelkundige werkzaamheden verkeren.IXKaakgewrichtsbehandelingen (G)
  a.Kaakgewrichtsklachten (craniomandibulaire dysfunctie)Onderzoek/diagnostiekG01Uitgebreid functie-onderzoek (UFO) € 140.09G02Spieractiviteitsmeting en registratie € 89.66G03Gedocumenteerde verwijzing kaakgewrichtsbehandeling € 61.64Therapie voor kaakgewrichtsklachten (na uitgebreid functieonderzoek)G61Instructie spieroefeningen € 56.04G62*Occlusale spalk € 151.30G63*Repositiespalk € 224.14G64Controlebezoek spalk inclusief kleine correcties € 28.02G65*Indirect planmatig inslijpen € 308.20G66Biofeedbacktherapie € 50.43G67Behandeling triggerpoint € 61.64G33*Aanbrengen front/hoektandgeleiding € 56.04Therapie bij kaakgewrichtsklachten (zonder uitgebreid functieonderzoek)G69*Opbeetplaat € 61.64b.Registratiemethoden kaakgewrichtsbehandelingenG10Niet standaard beetregistratie € 84.05Extra in rekening te brengen voor nauwkeurigere bepalingenG11Scharnierasbepaling € 84.05G12Centrale relatiebepaling € 78.45G13Protrale/laterale bepalingen € 56.04G14Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie € 504.32G15Voor het behouden van beethoogte € 28.02G16Therapeutische positiebepaling € 28.02G20Beetregistratie intra-oraal € 56.04c.Snurk- en slaapstoornisbeugelG71*Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA) € 280.18G72Controlebezoek MRA € 28.02G73*Reparatie MRA met afdruk € 44.83XChirurgische ingrepen (inclusief anesthesie) (H)
  a.Onderdeel AH11Trekken tand of kies € 42.03H16Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant € 31.38H21Kosten hechtmateriaal € 5.93H26Hechten weke delen € 61.64H50Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element, exclusief wortelkanaalbehandeling € 56.04H55Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling € 16.81b.Onderdeel BH90Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend o € 56.04H35Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap € 67.24H40Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak € 50.43H41Verwijderen van het lipbandje of tongriempje € 33.62Wortelpuntoperatie per tandwortelH42Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting € 67.24H43Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrograde afsluiting € 89.66H44Primaire antrumsluiting € 61.64H59Behandeling kaakbreuk, per kaak € 78.45Cyste-operatieH60Marsupialisatie € 78.45H65Primaire sluiting € 151.30Correctie van het prothesedragende deel per kaak met bijbehorende weke delenH70Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak € 78.45H75Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak € 151.30H80Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak € 106.47H85Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak € 179.31XIKunstgebitten (P)
  P60Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit € 33.62P65Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit € 28.02P17Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur € 56.04P10*Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen € 84.05P15*Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen € 168.11P16Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunstof € 61.64P18Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars € 16.81P34*Frame kunstgebit, 1-4 elementen € 229.75P35*Frame kunstgebit, 5-13 elementen € 313.80P31*Wortelkap met stift € 140.09P32Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling c.q. staafhuls € 84.05P33Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling € 56.04P40Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediaat te vervangen element € 14.01P45*Noodkunstgebit € 112.07a.Volledig kunstgebitP21*Volledig kunstgebit bovenkaak € 168.11P25*Volledig kunstgebit onderkaak € 224.14P30*Volledig kunstgebit boven- en onderkaak € 364.23Extra te berekenen bij volledig kunstgebitP36Individuele afdruk zonder randopbouw € 28.02P14Individuele afdruk met randopbouw € 61.64P37Frontopstelling in aparte zitting € 33.62P27Reoccluderen € 56.04P28Naregistratie en remounten € 56.04P38Toeslag voor bepaling verticale beethoogte met behulp van specifieke apparatuur € 61.64P39Toeslag voor bepaling neutrale zone € 84.05P41Toeslag voor relinen van alginaatafdruk € 28.02P42Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling € 28.02P43Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen € 33.62OverigeP29Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebit € 44.83P06Tissue conditioning volledig kunstgebit € 39.23P01*Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw € 39.23P02*Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw € 84.05P03*Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder randopbouw € 56.04P04*Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw € 84.05P70*Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke peilers zonder staafdemontage € 156.90P07*Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk € 16.81P08*Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk € 44.83P56Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of framekunstgebit € 39.23P51*Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect zonder randopbouw € 39.23P52*Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect met randopbouw € 39.23P53*Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct zonder randopbouw € 56.04P54*Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct met randopbouw € 84.05P57*Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, zonder afdruk € 16.81P58*Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, met afdruk € 44.83P78*Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk € 44.83P79*Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk € 44.83XIITandvleesbehandelingen (T)
  a.Verrichtingen bij patiŽnten met tandvleesaandoeningenT11Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus € 148.09T12Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus € 162.50T21Grondig reinigen wortel door een tandarts, per element € 30.26T22Grondig reinigen wortel door een mondhygiŽnist, per element € 22.41T31Herbeoordeling met pocketstatus, na initiŽle tandvleesbehandeling € 86.68T32Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiŽle tandvleesbehandeling € 100.86T33Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling € 44.83T51Kort consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts € 78.45T52Kort consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiŽnist € 58.84T53Standaard consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts € 113.19T54Standaard consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiŽnist € 85.17T55Uitgebreid consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts € 150.74T56Uitgebreid consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiŽnist € 113.19T60Evaluatie-onderzoek met pocketstatus € 148.49T61Evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus € 162.50Parodontale chirurgieT70Flapoperatie tussen 2 elementen € 182.12T71Flapoperatie, per sextant (één zesde deel) € 280.18T72Flapoperatie uitgebreid, per sextant ( één zesde deel) € 336.21T73Directe post-operatieve zorg, kort € 56.04T74Directe post-operatieve zorg, uitgebreid € 150.74T75Post-operatief evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus € 145.69T76Tuber- of retromolaarplastiek € 70.04b.Parodontologie in overige situaties (niet vallend onder onderdeel a)Tandvlees chirurgie, niet vallend onder onderdeel aT80Tandvleestransplantaat € 120.48T81Tuber- of retromolaarplastiek € 98.06T82Tandvleescorrectie, per element € 53.23T83Tandvleescorrectie, per sextant (één zesde deel) € 140.09Toepassen van regeneratietechniek (exclusief de kosten van aangebrachte materialen)T84*Aanbrengen regeneratiemateriaal als zelfstandige verrichting, per sextant (één 6de deel) € 336.21T85*Aanbrengen regeneratiemateriaal als nietzelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element € 112.07T86Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal € 182.12Parodontale kroonverlengingsprocedureT87Kroonverlenging per element € 182.12T88Kroonverlenging per sextant € 336.21Directe postoperatieve zorgT89Directe post-operatieve zorg, kort € 56.04T90Directe postoperatieve zorg, uitgebreid € 150.74DiversenT91Pocketregistratie € 33.62T92Parodontiumregistratie € 67.24T93   *Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling € 39.23T94Behandeling tandvleesabces € 77.65T57Toepassing lokaal medicament € 60.52T95*(Draad)Spalk € 22.41T96Uitgebreide Voedingsanalyse € 56.04XIIIImplantaten (J)
  J97Overheadkosten implantaten € 201.91J98Overheadkosten pre-implantologische chirurgie € 114.27a.Onderzoek, diagnostiek en behandelplanningJ01Initieel onderzoek implantologie € 72.85J02Verlengd onderzoek implantologie € 112.07J03*Proefopstelling € 151.30J05Implantaatpositionering op grond van CT-scan € 50.43b. IPre-implantologische chirurgieJ08*Aanbrengen botvervangers in extractie wond € 22.41J09*Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft € 268.97J10*Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting € 168.11J11Prepareren donorplaats € 151.30J12*Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft € 162.50J13*Kaakverbreding en/of verhoging, in tweede kaakhelft in dezelfde zitting € 78.45J07Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik kostprijsb. IIPre- en per-implantologische chirurgie:diversenJ06Vrijleggen foramen mentale € 33.62J15*Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft € 95.26J16*Kaakverbreding en/of verhoging in tweede kaakhelft € 95.26J17*Aanvullende ophoging bodem bijholte € 145.69J18*Ophoging bodem bijholte orthograad € 67.24J19Toeslag esthetische zone € 72.85c.Implantologische chirurgieJ20*Plaatsen eerste implantaat, per kaak € 218.54J21*Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, door dezelfde wond € 78.45J22*Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, andere wond € 128.88J23*Plaatsen eerste Healing Abutment (wondheler) € 84.05J24*Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), dezelfde wond € 28.02J25*Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), andere wond € 50.43J26Moeizaam verwijderen implantaat € 184.92J27*Vervangen implantaat € 228.54d.DiversenJ30Bindweefseltransplantaat, eerste € 117.68J31Volgende bindweefseltransplantaat € 56.04J32*Verwijderen gefractureerd abutment/ occlusale schroef € 128.88e.MesostructuurJ40*Twee magneten/drukknoppen € 173.71J41*Elke volgende magneet, drukknop € 39.23J42*Staaf tussen twee implantaten € 229.75J43*Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak € 72.85J44*Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon € 28.02f.Prothetische behandeling na klikgebitJ50*Boven- en onder klikgebit € 577.17J51*Onder-klikgebit € 375.44J52*Boven-klikgebit € 375.44J53*Omvorming klikgebit € 112.07J54*Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten € 145.69J55*Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten€ 168.11J56*Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten € 196.13J57Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten € 95.26J58Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen drie of vier implantaten € 123.28J59Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen meer dan vier implantaten € 151.30g.Nazorg implantologieJ60Specifiek consult nazorg implantologie € 61.64J61Uitgebreid consult nazorg implantologie € 100.86h.Prothetische nazorgJ70*Opvullen zonder staafdemontage € 156.90J71*Opvullen met staafdemontage op twee implantaten € 196.13J72*Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten € 224.14J73*Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten € 252.16J74*Reparatie zonder staafdemontage € 61.64J75*Reparatie met staafdemontage op twee implantaten € 117.68J76*Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten € 145.69J77*Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten € 173.71XIVUurtarieven (U)
  U10Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiŽnten € 150.74U05Uurtarief (U10) in eenheden van 5 minuten € 12.56U20Second opinion verricht door de Stichting TIP € 183.60XVAbonnementen (Z)
  Z10*Abonnement categorie A per maand € 7.28Z20*Abonnement categorie B per maand € 11.21Z30*Abonnement categorie C per maand € 15.13Z40*Abonnement categorie D per maand € 18.49Z50*Abonnement categorie E per maand € 22.41Z60*Abonnement categorie F per maand € 6.16  
  Als u niet op uw afspraak verschijnt wordt er  €25,00 per 15 minuten gerekend! Bel daarom als u niet kunt komen, 24 uur van te voren af!