Rekening

 
 
 
 
 
 
 
 
 
De tandartsrekening is opgebouwd uit de verschillende verrichtingen die tijdens een behandeling hebben plaats gevonden. Op de rekening staat elke verrichting omschreven met een code. Aan elke code is een tarief gekoppeld dat is vastgesteld door de overheid.
 
Als u het niet eens bent met de rekening neem dan s.v.p. contact met ons op.
 
Tevens kunnen we u voorzien van een kopienota.
 
Of u zich zou moeten verzekeren en hoe kunt u het best met uw tandarts bespreken. Vraag ons gerust om advies.